Chính Sách Megavita Việt Nam

Chính Sách Bảo Mật Thông Tin

Mục đích và phạm vi thu thập thông tin:

 • Thông tin cá nhân thu thập được trên website  sẽ chỉ được sử dụng trong nội bộ công ty, nhằm mục đích liên hệ xác nhận khi Khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ trên website nhằm đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng.
 • Khi bạn liên hệ đăng ký dịch vụ, thông tin cá nhân mà Chúng tôi thu thập sẽ bao gồm: Họ và tên; Địa chỉ; Số điện thoại; Email
 • Ngoài thông tin cá nhân là các thông tin về dịch vụ: Tên sản phẩm; Số lượng; Thời gian giao nhận sản phẩm
 • Megavita cũng sẽ sử dụng cả thông tin nhận diện cá nhân của Khách hàng và một số thông tin nhận diện phi cá nhân như: cookies, địa chỉ IP, loại trình duyệt, ngày tổng số, v.v. để gia tăng khả năng đáp ứng của Megavita về phương diện các Trang và Dịch Vụ, cũng như về phát triển những chức năng, tính năng và các dịch vụ mới theo những xu hướng và sở thích đang diễn tiến. Các Khách hàng sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình.
 • Ngoài ra, Khách hàng có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Megavita về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

Phạm vi sử dụng thông tin:

Thông tin cá nhân thu thập được sẽ chỉ được Chúng tôi sử dụng trong nội bộ công ty và cho một hoặc tất cả các mục đích sau đây:

 • Hỗ trợ Khách hàng
 • Cung cấp thông tin liên quan đến dịch vụ
 • Xử lý đơn đặt hàng và cung cấp dịch vụ và thông tin qua trang web của chúng tôi theo yêu cầu của bạn
 • Chúng tôi có thể sẽ gửi thông tin sản phẩm, dịch vụ mới, thông tin về các sự kiện sắp tới hoặc thông tin tuyển dụng nếu quý khách đăng ký nhận email thông báo.
 • Ngoài ra, chúng tôi sẽ sử dụng thông tin bạn cung cấp để hỗ trợ quản lý tài khoản Khách hàng; xác nhận và thực hiện các giao dịch tài chính liên quan đến các khoản thanh toán trực tuyến của bạn.

Thời gian lưu trữ thông tin:

Dữ liệu cá nhân của Khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự Khách hàng đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân Khách hàng sẽ được bảo mật trên máy chủ của megavita.com.vn 

Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân:

 • Công ty TNHH Dược phẩm Megavita Việt Nam – Megavita Co., Ltd
 • Điện thoại: 0909 469 247

Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình:

 • Khách hàng có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách yêu cầu Megavita thực hiện việc này thông qua Email CSKH: cskh.megavita@gmail.com hoặc SĐT: 0909 469 247
 • Khách hàng có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin các nhân cho bên thứ 3 đến Ban quản trị của Website megavita.com.vn. Khi tiếp nhận những phản hồi này, Megavita sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn Khách hàng khôi phục và bảo mật lại thông tin.

Cam kết bảo mật thông tin cá nhân Khách hàng:

Thông tin cá nhân của Khách hàng trên megavita.com.vn được Megavita cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Megavita. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi Khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của Khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

 • Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của Khách hàng khi không có sự cho phép đồng ý từ khách.
 • Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân Khách hàng, Megavita sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho Khách hàng được biết.